Tuesday, June 8, 2010

Berkongsi kata-kata Mustafa Masyhur kepada Pemuda Muslim

Tuesday, June 8, 2010


Wahai Pemuda Muslim yang menjadi Mujahid!

Di mana juga saudara berada saudara hendaklah bersama dengan Kitab Allah

Perhatikanlah isinya dan bacalah ia dengan sungguh-sungguh

Dalam Al-Quran terdapat bekalan yang cukup semasa di jalan Jihad

Di surah-surah dan ayat-ayat yang menyentuh mengenai Jihad dan peperangan fi sabilillah

saudara hendaklah berhenti lama dan hafallah ia semampu yang saudara boleh

Ia akan membekalkan saudara segala perkara yang saudara perlukan dalam Jihad dan memerangi musuh Allah

Baca dan perhatikanlah Sirah ketua mujahidin Sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya yang menjadi orang yang beruntung

Begitu juga bacalah dan perhatikanlah mengenai gambaran Jihad yang terbaik

contoh-contoh unggul dalam berkorban, membela, berkasih sayang, mengutamakan sahabat,

bersiap sedia dan merancang dalam ghazwah(peperangan) yang berlaku.

rujuk : Pesanan dan Peringatan - Mustafa Masyhur

0 comments:

Post a Comment

 
Design by Pocket Distributed by Deluxe Templates